Lukijalta: Ihmisen näköinen tietoyhteiskunta

Avoin verkkosivu kannettavalla tietokoneella

Trendisana digitalisaatio kirjaimellisesti tarkoittaa asioiden muuttamista numeroiksi. Koska ihmistä ei voi muuttaa numerosarjaksi, käytän itse mieluummin vanhempaa termiä tietoyhteiskunta. Tietoyhteiskunnassa keskeistä on ihmisen pääsy tietoon, ei se miten tieto on tallennettu.

Tietoyhteiskunnassa on toki digitaalisia palveluita. Niiden toteutusta säätelee digipalvelulaki ja osin kielilaki. Digipalvelulain sisältö on määrätty EU-tasolla, mutta digipalveluita tarjoavat kunnat ja kuntayhtymät ovat vastuussa siitä, noudatetaanko lain kirjaimen lisäksi myös lain henkeä. Säätelyn tavoite on digitaaliset palvelut, joita kaikki osaavat ja pystyvät käyttämään.

Luultavasti tärkein yksittäinen vaihe lain tavoitteeseen pääsemisessä on jo kilpailutettavan digipalvelun hankintailmoituksen kirjoittaminen – sitä saa mitä tilaa. Jos kilpailutus tehdään huonosti, saadaan heikko palvelu ja osa vanhuksista, vammaisista ja teknisesti taitamattomista putoaa tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Palvelun korjaaminen myöhemmin maksaa paljon. Liian suuret hankkeet ovat vanhentuneet jo valmistuessaan ja liian pienistä hankkeista tulee sekava kokonaisuus, jota on vaikea hallita. Julkisille palveluille sopivat usein ketterät menetelmät, joilla saadaan tuloksia nopeasti ja pystytään reagoimaan muutoksiin helposti.

Oman kunnan nykyisistä digipalveluista ainakin Porvoon varhaiskasvatuksen käyttämä DaisyNet on kirjaimellisesti vaikeampi, kuin laki sallii. Se ei täytä digipalvelulain kriteerejä. DaisyNet tuskin on ainoa uudistamistarpeessa oleva kunnan tarjoama palvelu, sillä useat ennen vuotta 2018 käytössä olleet palvelut eivät täyttäneet uuden lain vaatimuksia. Korona-aika on tuonut paljon uutta käytännön kokemusta toimivasta digitaalisesta viestinnästä. Siksi sekä valtakunnallisessa että kunnallisessa päätöksenteossa on nyt hyvä hetki yhdistää tieto ja kokemus uusiksi arjen digitaalisiksi palveluiksi, joita kaikki pystyvät ja osaavat käyttää. Hyvät työkalut säästävät lopulta aikaa ja rahaa. Tietoyhteiskunta kuulu kaikille.


Simo Hellsten, sovellussuunnittelija, Porvoo


Mielipidekirjoitus Uusimaa-sanomalehdessä 9.1.2021